Lokalna akcijska grupa LAG 5

Radionice za dionike u turizmu - Blutoursystem, Interreg IT-HR

U sklopu projekta Interreg IT-HR, na kojem je LAG 5 partner, održavaju se radionice za dionike u turističkom sektoru, predstavnike lokalne samouprave, udruge i obrazovne institucije.
Cilj radionica je unaprijeđenje znanja i vještina dionika u korištenju digitalnih oblika komuniciranja, destinacijskom menadžmentu, profesionalizaciji pružatelja usluga i kvalitete turističkog proizvoda kao pretpostavki razvoja održivog turizma.

Više...

LAG 5 FEST NA KORČULI

Lokalna akcijska grupa „LAG 5“ po prvi put organizira LAG 5 FEST, sajam lokalnih i tradicijskih proizvoda, koji će se održati 31. svibnja na gradskoj tržnici Rotonda u Korčuli od 16 do 19 sati.

Po prvi put održava se „LAG 5 FEST“ - Sajam lokalnih i tradicijskih proizvoda, na kojem će izlagati članovi LAG-a 5 i naši suradnici: pčelari, maslinari, vinari, obrtnici i drugi.

Više...

Logo I