Lokalna akcijska grupa LAG 5

Odluka o visini članarine za 2014. godinu

Na temelju čl. 13. Statuta "LAG-a 5" Upravni odbor je na svojoj sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine donio

ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA 2014. GODINU

 

GRUPA 1: JLS - općine i gradovi od (sukladno njihovim proračunima) 300 do 1.500 kn

GRUPA 2: znanstvene i stručne ustanove, TZ, te gospodarski subjekti koji su u sustavu PDV-a 600 kn

GRUPA 3: udruge i gospodarski subjekti koji nisu u sustavu PDV-a 300 kn

 

Članarine JLS temeljem prihoda proračuna:

 

NAZIV OPĆINE, GRADA

PRORAČUNSKI OKVIR

ČLANARINA (kn)

Trpanj

0-5 milijuna kn

300,00

Smokvica

0-5 milijuna kn

300,00

Lastovo

0-5 milijuna kn

300,00

Ston

5-10 milijuna kn

600,00

Janjina

5-10 milijuna kn

600,00

Lumbarda

5-10 milijuna kn

600,00

Orebić

10-15 milijuna kn

900,00

Vela Luka

10-15 milijuna kn

900,00

Mljet

10-15 milijuna kn

900,00

Dubrovačko Primorje

15-20 milijuna kn

1.200,00

Blato

15-20 milijuna kn

1.200,00

Grad Korčula

  • Ø20 milijuna kn

1.500,00

Izvor: Državna revizija ( za 2012.)

 

Maja Cebalo, predsjednica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Članak 13. Statuta LAG-a 5

 

Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu. O visini godišnje članarine za sljedeću godinu odlučuje Upravni odbor na svojoj posljednjoj sjednici u tekućoj godini. Predviđene su tri visine članarina koje se odnose na sljedeće kategorije članova:

  • jedinice lokalne samouprave,
  • znanstvene i stručne ustanove, TZ, te gospodarski subjekti koji su u sustavu PDV-a,
  • udruge i gospodarski subjekti koji nisu u sustavu PDV-a.

 

Rok plaćanja članarine je zadnji dan prvog tromjesečja tekuće godine.

Član koji istupa ili je isključen iz članstva u Udruzi nema pravo na povrat članarine, na udio u imovini udruge, te na bilo kakva novčana potraživanja ili povrat novčanih naknada od Udruge.

 

Počasni član nema obvezu plaćanja članarine.

Logo I