Lokalna akcijska grupa LAG 5

2. (izborna) Skupština LAG-a

Poštovani,
Sljedeći utorak, 6. svibnja 2014. godine u 17 sati u velikoj dvorani općine Orebić na adresi Obala pomoraca 24 održat će se 2.(Izborna) Skupština LAG-a.
Pravo glasanja i biranja u tijela upravljanja imaju samo punopravni članovi LAG-a koji se nalaze u privitku br. 7.

Klikom na poveznice u prilogu možete skinuti materijale.

Logo I