O nama

LAG 5 osnovan je 2012. godine kao nastojanje lokalnih aktivista da se postojeće stanje promijeni nabolje. Područje LAG-a 5 pripada najjužnijoj hrvatskoj županiji, Dubrovačko–neretvanskoj i ima pet dijelova: otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, poluotok Pelješac i Dubrovačko primorje. Obuhvaća 12 jedinica lokalne samouprave: Blato, Dubrovačko primorje, Janjinu, Korčulu, Lastovo, Lumbardu, Mljet, Orebić, Smokvicu, Ston, Trpanj i Vela Luku.

Područje LAG-a 5 ima 988, 21 km2, a sastoji se od 12 jedinica lokalne samouprave, 11 općina i jednog grada. Na području LAG-a 5 živi 27 312 stanovnika ili 20% ukupnog stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ). Najgušće su naseljena područja LAG-a 5 grad Korčula te općine Vela Luka i Orebić, a najrjeđe naseljena mjesta Janjina i Trpanj na poluotoku Pelješcu i otok Lastovo.

Više...

LAG

LAG, odnosno lokalna akcijska grupa je tijelo osnovano u EU  sa svrhom podrške ruralnom razvoju. Osnovan  je kao neprofitna i nestranačka organizacija koja objedinjuje predstavnike malih i srednjih poduzeća, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, javnih institucija,  lokalne samouprave i drugih dionika  iz različitih sektora  u svrhu razvijanja sinergijskog pristupa i umrežavanja.

LAG čini novi oblik interesnog udruživanja i javno-partnerskog povezivanja na određenom području koje predstavlja zaokruženu zemljopisnu mikroregiju, a utemeljen je na primjerima dobre prakse razvijenih zemalja EU.

LAG je pravna osoba s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom te mogućnošću da novi zainteresirani dionici mogu lako pristupiti.

Više...

Leader

LEADER – "Links between actions for the development of the  rural economy", predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz  lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora („Lokalne akcijske grupe").

 Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim  čimbenicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja te potaknu  provedbu integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja. U okvirima  Republike Hrvatske kao zemlje pred-pristupnice Europske Unije, LEADER je uklopljen  u IPARD program pod mjerom 2.2. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog  razvoja.

 

 LEADER program određen je sljedećim elementima:

  • lokalne strategije razvoja koje se temelje na području, predložene za dobro
  • identificirane podregionalne ruralne teritorije,
  • javno-privatno partnerstvo uz tijelo upravljanja koje donosi odluke
  • predstavljajući interes različitih skupina ruralnog stanovništva,
  • bottom-up pristup koji u suštini znači kako odluke koje se odnose na pripremu i
  • provedbu lokalnih razvojnih strategija donose lokalne akcijske grupe,
  • multi-sektorska izrada i provedba strategije koja se temelji na interakciji između
Više...